Česko-britská

Česko-britská o.p.s. - obecně prospěšná společnost

cs-CZ en-US

ČHAVORENGE, realizátor o.s. MIRET, partner Česko-britská o.p.s.

Tento projekt zahájil svoji činnost v lednu 2011 pod záštitou občanského sdružení MIRET, které se zaměřuje na prezentaci romské kultury na profesionální úrovni. Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj talentovaných romských dětí ve věku od 6 - 19 let z vybraných romských škol, obcí a měst v České a Slovenské republice. Uměleckou vedoucí tohoto projektu je Ida Kelarová.

f1 f2 f3 f4

"Mým hlavním zájmem je touto společnou cestou umožnit dětem pracovat na sobě samých, ale i obohatit je o zkušenosti spojené s tímto projektem. Cílem je děti zviditelnit na scéně v ČR a SR, ale také na mezinárodních festivalech. Stočlenný pěvecký sbor romských zpěváčků ČHAVORENGE (v překladu z romštiny "Dětem") zakládá Ida Kelarová z řad talentovaných romských dětí a mládeže , absolventů uměleckých táborů pořádanými o.s. MIRET. Čhavorenge projekt je jediným romským dětským sborem, který má na repertoáru romskou tvorbu. Pilířem repertoáru jsou písně z pera romského skladatele, kytaristy, zpěváka a pedagoga Desideria Duždy, který společně s profesionálními umělci doprovází sbor na koncertech. Tento projekt také otevírá možnosti pro různé smyčcové komorní orchestry a filharmonie. Díky nevídané velikosti a porozumění podstatě a myšlence práce Idy Kelarové zaznívají na koncertech původní romské písně ve skutečně velkolepém podání. Jde o vyjádření, které nemůže ponechat člověka chladným. O.s. MIRET, který je patronem projektu, je společenství lidí, kterým není lhostejný dnešní svět a kteří věří, že děti jsou naší budoucností. O.s. MIRET pořádá benefiční koncerty na podporu romských dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin, podporu studia mladých Romů a v neposlední řadě prezentuje romskou kulturu na profesionální úrovni. Společenský význam sboru nabývá světových rozměrů.

Back to project's list