Česko-britská

Česko-britská o.p.s. - obecně prospěšná společnost

cs-CZ en-US

Sub-projekt PF 098

Od 1. ledna 2013 realizujeme v rámci grantu z Fondu partnnerství ve spolupráci se švýcarskou neziskovou organizací IDE nový projekt: Práva dítěte ve školské praxi.

ANNEX

Cílem sub-projektu PF 098 je vypracování vzdělávacích materiálů a vytvoření metodické příručky pro další vzdělávání pedagogů a pedagogických pracovníků v České republice v oblasti ochrany práv dítěte s využitím zkušeností švýcarského partnera. V rámci metodické příručky zpracováváme tato základní témata:

  1. Nejlepší zájem dítěte – implementace a aplikace. Úmluva o právech dítěte: reakce na současnou situaci v České republice
  2. Inkluzívní vzdělávání – právo na vzdělání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Srovnání české a švýcarské zkušenosti
  3. Diskriminace ve školství
  4. Participace dětí a žáků na činnosti školy
  5. Etická výchova na školách: Základ pro ochranu práv dětí
  6. Komunitní školy: Platforma pro efektivní uplatňování ochrany dítěte
  7. Bezpečné školní prostředí pro dítě: Srovnání české a švýcarské zkušenosti

Vzdělávací materiály ve formě metodické příručky jsou zaměřeny na řešení aktuálních problémů v oblasti práv dítěte v České republice v oblasti školství a reagují na aktuální problematiku České republiky, která se zavázala řídit se Úmluvou OSN o právech dítěte. Jednotlivá témata metodické příručky se opírají o základní pilíře ochrany práv dítěte, kterými jsou kromě nejlepšího zájmu dítěte zákaz diskriminace a participace dítěte na rozhodnutích, která se ho dotýkají.

Závěr sub-projektu PF 098 (DOCX)Zpět na stránku s projekty